Gói cước Mobile Internet

Gói cước Mobile Internet

M10

Dung lượng

Miễn phí 50MB

Giá cước 10.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI M10 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M25

Dung lượng

Miễn phí 150MB

Giá cước 25.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI M25 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M50

Dung lượng

Miễn phí 450MB

Giá cước 50.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI M50 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M90

Dung lượng

Miễn phí 5,5GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI M90 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

M120

Dung lượng

Miễn phí 8,8GB

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI M120 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Đăng ký

C190

Dung lượng

2GB DATA tốc độ cao/ ngày
Gọi nội mạng miễn phí

Giá cước 190.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI C190 gửi 9084
Cước phát sinh
Chú thích

Áp dụng cho thuê bao nhận được tin nhắn

Đăng ký

Ghi chú : Gói cước giá rẻ. Không áp dụng cho thuê bao Fast connect