Gói cước Mobile Internet

Gói cước Mobile Internet

KC90

Dung lượng

30GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI8 KC90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- 1 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập)
- Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
- 30 phút thoại ngoại mạng.

Đăng ký

AG90

Dung lượng

30GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp TAI8 AG90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

1GB/ngày => 30GB/tháng
Một tài khoản dịch vụ mobiAgri với nhiều tính năng
Khuyến cáo nông vụ: canh tác, sâu bệnh, dịch hại theo khu vực của khách hàng
Điểm tin thị trường: Giá cả theo vùng miền và tin tức nông nghiệp
30 phút gọi chuyên gia trên ứng dụng mobiAgri

Đăng ký

Ghi chú : Gói cước giá rẻ. Không áp dụng cho thuê bao Fast connect